Головний помічник Зеленського використовує владу, дратує критиків — і не вибачається

Журналісти видання Washington Post у свої статті зазначають, що Андрій Єрмак, колишній юрист і кінопродюсер, який керує воєнним офісом президента Володимира Зеленського, є, мабуть, найвпливовішим керівником адміністрації в історії України.

Andriy Yermak, a former lawyer and film producer who runs Volodymyr Zelensky’s wartime presidential office, is arguably the most powerful chief of staff in Ukraine’s history.

КИЇВ. Якщо головною перевагою актора та коміка Володимира Зеленського, коли він був обраний у 2019 році, було те, що він зіграв президента на телебаченні, то найвищою кваліфікацією його всемогутнього керівника штабу Андрія Єрмака було бути другом Зеленського.

KYIV — If actor and comedian Volodymyr Zelensky’s top credential when he was elected in 2019 was that he’d played a president on TV, the top qualification of his all-powerful chief of staff, Andriy Yermak, was being Zelensky’s friend.

Глава Офісу президента, як формально називається посада Єрмака, завжди мав величезний вплив в Україні. Умови воєнного часу, включно з воєнним станом, сконцентрували надзвичайну владу в адміністрації президента, що зробило Єрмака чи не найвпливовішим керівником апарату в історії країни — практично нічим не відрізняючись від свого боса.

The head of the office of the president, as Yermak’s post is formally known, has always wielded enormous influence in Ukraine. Wartime conditions, including martial law, have concentrated extraordinary authority in the presidential administration, making Yermak perhaps the most powerful chief of staff in the country’s history — virtually indistinguishable from his boss.

Єрмак і Зеленський настільки рідко з’являються один без одного, що Олег Рибачук, який був керівником апарату тодішнього президента Віктора Ющенка, сказав, що деякі дивуються, хто розпоряджається, і чи вони взагалі вже різні люди.

Yermak and Zelensky so rarely appear without one another that Oleh Rybachuk, who served as chief of staff to then-President Viktor Yushchenko, said some wonder who is calling the shots, and if they are even separate people anymore.

Слід звернути увага на те, що саме давня дружба з Володимиром Зеленським привела Андрія Єрмака до влади навіть попри повну відсутність в останнього досвіду роботи у державних структурах. “Керівник офісу президента, як формально звучить посада Єрмака, завжди мав величезний вплив в Україні. Умови воєнного часу зосередили в адміністрації президента надзвичайні повноваження, що зробило Єрмака, можливо, наймогутнішим керівником апарату в історії країни, вплив якого практично не відрізнити від його ж боса“, — йдеться у матеріалі.

Головний помічник Зеленського використовує владу, дратує критиків — і не вибачається

У  Washington Post зауважують, що керівник Офісом президента Андрій Єрмак і президент України Володимир Зеленський так рідко з’являються один без одного на публічних заходах чи закордонних поїздках, що “дехто ставить собі питання, хто з них командує, і чи є вони взагалі окремими людьми“. Близькість Єрмака до президента та очевидний вплив на нього викликали шквал звинувачень: він недемократично консолідував владу в апараті президента, практично одноосібно керує призначеннями та звільненнями посадовців, обмежує доступ до Зеленського та прагне особисто контролювати майже кожне важливе рішення у воєнний час.Низка цих звинувачень є беззаперечною. Довіра до Зеленського падає у значній мірі через те, що на ньому відображаються дії Єрмака“, — зазначає автор статті.

Michael McFaul, a former U.S. ambassador to Russia who co-chairs with Yermak the International Working Group on Russian Sanctions, said Yermak fills many roles.

Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, який разом з Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу з російських санкцій, сказав, що Єрмак виконує багато ролей.

“In some ways, he’s the de facto prime minister, foreign minister and chief of staff,” McFaul said. “I know how everybody complains that about Yermak. … But I would say the flip side is it is war. And I think he’s pretty damn effective at his job.”

«У певному сенсі він де-факто прем’єр-міністр, міністр закордонних справ і керівник апарату», — сказав Макфол. «Я знаю, як усі скаржаться на Єрмака. … Але я б сказав, що зворотний бік – це війна. І я думаю, що він до біса ефективний у своїй роботі».

В інтерв’ю з більш ніж десятком нинішніх і колишніх українських чиновників і законодавців, іноземних дипломатів та інших осіб, які знають Єрмака або працюють з ним, навіть його прихильники визнали, що він має надзвичайно широкі повноваження в управлінні державою і зовнішніх комунікаціях. Дехто каже, що він навіть контролює, кому з чиновників дозволено виїжджати за кордон і коли. Критики кажуть, що останнім часом, коли коло радників Зеленського звузилося, Єрмак відсунув на другий план МЗС, втручався у військові рішення і виступав посередником у ключових угодах з партнерами, зокрема зі США — завдання, яке, на їхню думку, повинен виконувати президент. Деякі українські та західні посадовці кажуть, що підозри щодо найближчого помічника президента підривають авторитет Зеленського і викликають сумніви щодо того, хто несе реальну відповідальність за прийняті рішення. Кілька чиновників взагалі відмовилися говорити про Єрмака, побоюючись наслідків. Журналісти наголошують на відсутності політичного досвіду у колишнього кінопродюсера.

A former lawyer and film producer, Yermak — like Zelensky — had no training to run a country, let alone one targeted for destruction. Yet that is his role. Once viewed as Zelensky’s shadow, Yermak is now seen as part of a ruling duopoly.

Андрій Єрмак, як і Володимир Зеленський, не мав підготовки для управління країною, не кажучи вже про країну, яку хочуть зруйнувати. Але саме на нього покладена ця роль. Колись Єрмак вважався тінню Зеленського, а тепер його розглядають як частину правлячої дуополії. Критики Єрмака описують його як забіякуватого і владного. Дехто звинувачує його в тому, що він є російським агентом. Він категорично це заперечує. Підживлюють критику й сімейні зв’язки глави ОП. Його батько обіймав високу посаду в радянському посольстві в Кабулі, що підживлює припущення про те, що його сім’я підтримує зв’язки з рф та її службами безпеки.

Yermak has one sibling, a brother, Denys, 45, who was accused of being caught on video trying to use his family ties to sell positions in Zelensky’s administration. Ukraine’s anti-corruption bureau later quietly closed the case and Yermak claimed the entire ordeal was an “information operation” against his brother, who is now serving in Ukraine’s military.

“No one likes to mention this,” he said of his brother’s role on the front line.

Єрмак має рідного брата, 45-річного Дениса, якого звинуватили в тому, що він був знятий на відео, коли намагався використати свої родинні зв’язки для продажу посад в адміністрації Зеленського. Пізніше Антикорупційне бюро України тихо закрило справу.

Yermak earned a master’s degree in law at Ukraine’s Taras Shevchenko National University and worked as an entertainment lawyer and a film producer. He said he turned down political opportunities before Zelensky because he never believed in “the people in gray suits.” Even now, he claimed, “I don’t think about my political future” — an assertion his critics dispute.

Андрій Єрмак здобув ступінь магістра права в Українському національному університеті імені Тараса Шевченка та працював юристом у сфері розваг і кінопродюсером. Він сказав, що відмовився від політичних можливостей перед Зеленським, тому що ніколи не вірив у «людей у ​​сірих костюмах». Навіть зараз він стверджував: «Я не думаю про своє політичне майбутнє» — твердження, яке заперечують його критики.

He said he cannot remember when he met Zelensky — but they have been friends for around 15 years. Zelensky tapped other friends from his film production company to join him in politics including Serhiy Trofimov, who served as a deputy head of the presidential office; Ivan Bakanov, who was the head of Ukraine’ssecurity service; and Serhiy Shefir, an assistant to the president.

All were dismissed since 2022 in what is widely seen as a Yermak-led purge. “I’m sad this is what it’s come to,” one former official said.

Він сказав, що не пам’ятає, коли зустрічався із Зеленським, але вони дружать близько 15 років. Зеленський залучив інших друзів зі своєї кінокомпанії, щоб приєднатися до нього в політиці, зокрема Сергія Трофімова, який працював заступником глави офісу президента; Іван Баканов, який був головою Служби безпеки України; і помічник президента Сергій Шефір. Але усі вони були звільнені з 2022 року під час того, що багато хто сприймає як чистку під супроводом голові ОП Єрмака. «Мені сумно, до чого це дійшло», — сказав один колишній чиновник.

Whether Yermak engineered it or not, Zaluzhny — the highly popular general who was viewed as Zelensky’s most formidable political threat in any reelection campaign — was removed from his post and named ambassador to Britain.

“The president has no entourage. There is one person who influences the president’s decisions,” the longtime Ukrainian official said. “There is no one else.” “Yermak’s influence is monopolistic,” the official added, calling it a “tragedy.”

Спроектував цю ситуацію Єрмак чи ні, але головкома Валерія Залужного — дуже популярного генерала, який вважався найстрашнішою політичною загрозою для Зеленського в будь-якій передвиборчої кампанії — було знято з посади та призначено послом у Британії. «У президента немає оточення. Є одна людина, яка впливає на рішення президента», – сказав багаторічний український чиновник. «Немає більше нікого». «Вплив Єрмака монопольний», – додав чиновник, назвавши це «трагедією».

Yermak has direct lines to the most powerful people in Washington, including the national security adviser, Jake Sullivan. “We are checking in on a very regular basis,” Sullivan said of Yermak during a visit to Kyiv in March. Sullivan’s office did not respond to multiple requests for further comment.

Yermak has established a global portfolio, acting as key liaison to many foreign officials. He denies infringing on the foreign minister but also said the war has shown him that “classical diplomacy may be finished” and “some of our ambassadors don’t work hard enough.”

«Вплив Єрмака монопольний», – додав чиновник, назвавши це «трагедією».У Єрмака є прямі зв’язки з найвпливовішими людьми Вашингтона, включно з радником з національної безпеки Джейком Салліваном. «Ми перевіряємося на дуже регулярній основі», — сказав Салліван про Єрмака під час візиту до Києва в березні. Офіс Саллівана не відповів на численні запити про додаткові коментарі.

Єрмак створив глобальне портфоліо, виконуючи роль ключового зв’язку з багатьма іноземними чиновниками. Він заперечує зазіхання на міністра закордонних справ, але також сказав, що війна показала йому, що «з класичною дипломатією може бути покінчено» і «деякі з наших послів недостатньо працюють».

З повним англомовним тексто можна ознайомитись:

Zelensky’s chief aide flexes power, irks critics — and makes no apologies

Саття написана журналістами видання Washington Post  By Siobhán O’Grady, David L. Stern and Isabelle Khurshudyan

Всі права належеать виданню Washington Post

Ми здійснбвали частиіний переклад за допомогою Google Перекладач

Просимо вибачення, якщо не так перевели! Слава Україні!